AVALON MEDIA

.

Social Media Management

U slučaju SMM-a radi se uglavnom o B2B komunikaciji, u ime agencije s klijentom i razrađivanju strategije za B2C komunikaciju. Zadužen je za sve društvene platforme i kreiranje strategije komunikacije za brandove na njima. Njegov zadatak je planiranje i priprema nastupa na društvenim mrežama, u suradnji s klijentom, kreiranje sadržaja koji će se komunicirati, praćenje, mjerenje i analiza rezultata. Mora biti analitičar sa strateškim i kreativnim razmišljanjem. Planira, komunicira s klijentom i izvještava ga, prilagođava sadržaj društvenim mrežama, prati stanje i razvoj online zajednice, analizira rezultate i prema njima planira sadržaje koji će povećati i angažirati zajednicu.

Takvi sadržaji uključuju i nagradne natječaje, svakodnevne objave na društvenim mrežama, teaser kampanje, jednokratne promotivne kampanje (za promotivnu akciju ili točno određeni proizvod,…). Njihov je zadatak upravljanje profilima brandova kako bi od korisnika stvorio kupce.

CM-ovi održavaju zajednicu dok je zadatak social media marketing managera da je grade, slikovito rečeno SMM-ovi privlače korisnike, a CM-ovi ih dočekuju. CM-ovi bi trebali sudjelovati u kreiranju sadržaja jer komunicirajući direktno s korisnicima najbolje znaju što im odgovara, a SMM treba dati okvir za tu komunikaciju koji će biti u skladu s čitavom klijentovom strategijom i marketinškim pristupom.

 

Okvirni popis poslova:

  • komunikacija s klijentom
  • planiranje i kreranje strategija
  • upravljanje budgetom
  • pozicioniranje branda na društvenim mrežama
  • podizanje brand awarenessa
  • privlačenje leadova
  • povećanje prodaje
  • prisustvovanje na eventovima / konferencijama i konstantna edukacija
  • edukacija i vođenje CM-ova